Vinohradnicko-vinařský informační systém

Na tomto místě budou stránky projektu

Výzkumné a informační vinohradnické a vinařské centrum

podaného v rámci OP VK